Üniversitemiz Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nün organize ettiği “Tarih Konferansları 1” adlı etkinlikte Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesi, Türksoy Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mirzahan EGAMBERDİYEV “Türkistan'ın Sovyetleştirilmesinde Ermenilerin Rolü” adlı sunumu katılımcılara çevrimiçi olarak sundu.

TARKEM KONFERANLARI 1 2021