Kastamonu Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen, “Kastamonu’nun Tarihi Kaynakları” Paneli, 13 Mart 2019 saat: 14.00’da Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesinde yapıldı.

Panelistlerden Kastamonu Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Çelebi, “Kastamonu Vilayet Salnameleri”; Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Maden, “Kastamonu Şer’iyye Sicilleri”; Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Eski, “Kastamonu Yerel Basını”; Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sibel Kavaklı “Kastamonu Tahrir Defteri” ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Allattin Dolu ise “Kastamonu Tarihinin Bir Kaynağı Olarak Ahkam Defteri” konularını anlattılar.

 KASTAMONUNUN TARİHİ KAYNAKLARI PANELİ 2019

TARKEM 2019 İLK PANEL 1

TARKEM 2019 İLK PANEL 2