Üniversitemiz Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Panellerin ikincisi olan “Paphlagonia’da Kastamonu Kentinin Arkeolojik Kaynakları ve Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Çalışmaları” 02 Mayıs 2019 tarihinde Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

1

Panelin açılış konuşmasını yapan Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan ÇELEBİ, açılış konuşmasında Arkeoloji’nin kısa tarihçesi hakkında bilgi verdi.

2

 

 Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi H. Asena KIZILARSLANOĞLU, Arkeoloji Bölümü’nün tanıtımından sonra Bölümün sadece lisans öğrencilerine eğitim vermek için değil aynı zamanda bölge arkeolojisine katkıda bulunmak, projeler oluşturmak ve yürütmek amacıyla da kurulduğunu vurgulayarak, Kastamonu Arkeolojisi hakkında yapılması planlanan ileriye dönük projeler hakkında bilgi vermiştir. KIZILARSLANOĞLU aynı zamanda Üniversitemizi temsil ettiği kazı ve proje çalışmaları hakkında da görseller eşliğinde bilgi vererek, öğrencilerin kazı çalışmalarında edindikleri pratik bilgiler hakkında da bilgiler verdi.

3

Müze Müdür V. Fulya ALDI, “Tarihten Günümüze Kastamonu” isimli konuşmasında, Kastamonu’nun tarihçesi, konaklar, Müze’nin devam eden kazı çalışmaları ve Müze Müdürlüğünün tamamlayarak yayınladığı Konakların sunulduğu Kültür Envanteri yayını hakkında bilgi verdi.

Kastamonu Kent Tarihi Müzesinden Arkeolog Murat KARASALİHOĞLU, “Antikçağ’da günümüz Kastamonu sınırlarında kalan topraklarda dinsel inanışlar oldukça renkli bir görünüme sahiptir. Son Bronz Çağı’ndan itibaren bölge inanışları ile ilgili bilgiler gelmeye başlar. Günümüzden 2500 yılı öncesinde özellikle kaya mezarları ve stellerden gelen bilgiler bölge insanlarının inanışları hakkında daha fazla bilgi verir. Antik Çağ’da çeşitli kültürlerden etkilenen bölgede yazının yaygınlaşmasıyla birçok tapınım hakkında bilgi sahibi olunur”. 

4

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tayyar GÜRDAL, Pompeiopolis Kent Tarihi hakkında bilgi verdikten sonra kazı çalışmalarını ve ileriye dönük projelerini anlatmıştır. Mithridates’i yenen ünlü Romalı general Pompeius Magnus’un kendi adı ile  MÖ 66 - 63 tarihinde kurmuş olduğu Pompeiopolis antik kentinde, MS 7. yüzyıl Sasani ve sonrasında Arap akınları ile ilk tahribat başlar ve kent önemini yitirir. 1890 ve 1927 yıllarında gerçekleşen iki büyük yangın sonrasında ilçe yeniden inşa edilirken, kentin mermerleri, tuğlaları devşirme malzeme olarak kullanılır. Söz konusu nedenlerle kentte yoğun bir tahribat oluşur. İlk bilimsel kazılar 1984 yılında Kastamonu Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. 2009 yılında başlatılan ilk dönem kazılarında temel amaç bilimsel veriyi derleyebilmektir.  Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında, bilimsel danışmanlığını yapmakta olduğumuz, Kültür Bakanlığımız ve Taşköprü Belediyesi’nin maddi ve manevi destekleri ile 2017 yılından beri sürdürmekte olduğumuz ikinci dönem kazıları ise; bilimsel veriye ulaşmanın yanında koruma, onarım ve sunum çalışmalarına ağırlık vermeyi amaç edinmiştir. Bu doğrultuda kentin tiyatrosu ve zengin mozaikleri ile Roma Villası iki temel çalışma alanı olarak belirlenmiştir.  Kültür Varlıkları, Kültür Turizmi hem ülkemizin hem de ilimizin hiç tükenmeyecek belki de en önemli gelir kaynaklarıdır. Gerçek bir koruma, bölge halkının bilinçlenmesi ile gerçekleşebilir.

5